Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
สถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินรายไตรมาส (01 พ.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรายรับ รายจ่าน ประำปี 2564 (01 พ.ย. 2564)  
ประกาศ หลักเกณฑ์การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา การมาาสาย เพื่อประกอบการพ... (27 ต.ค. 2564)  
ประกาศ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพนา บัญชีรายชื่อ (22 ต.ค. 2564)
ประกาศใบสมัครนสมาชิกสภาตำบล (10 ต.ค. 2564)
ประกาศใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (10 ต.ค. 2564)
ประกาศ การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเเละติดแผ่นป้าย (10 ต.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เบี้ยยังชีพคนพิการ (07 ต.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละคนพิการ ประจำปี 2565 (07 ต.ค. 2564)
ประกาศรับสมัครรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเละนายกองค์การบริห... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง (06 ต.ค. 2564)
ประกาศลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบ... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพนา (06 ต.ค. 2564)
อบต.พนา เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (06 ต.ค. 2564)
ประกาศใช้ข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (29 ก.ย. 2564)
แผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( ฉบับต่อ) (20 ก.ค. 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (20 ก.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (19 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินรายไตรมาส (15 ก.ค. 2564)
Responsive image

ปริวาสกรรม 2564 (02 ธ.ค. 2564)  

ปริวาสกรรม 2564 (02 ธ.ค. 2564)  

บรรยากาศการเลือกตั้ง อบต.... (28 พ.ย. 2564)  

อบรม กปน. 2564 (26 พ.ย. 2564)

รร.ม่วงสวาสดิ์ จัดกิจกรรม... (25 พ.ย. 2564)

กิจกรรม BIG DAY เชิญชวนเ... (23 พ.ย. 2564)

ผู้ตรวจการเลือกคั้ง เเวะต... (16 พ.ย. 2564)

จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประ... (21 ต.ค. 2564)

อบรมเฉิงสมานฉันท์ในการเลื... (21 ต.ค. 2564)

ดำเนินการจับลิงไปรักษาเเผ... (10 ก.ย. 2564)

อาคารบังคับน้ำทั้งในเขต อ... (06 ก.ย. 2564)

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเพื่อด... (25 ส.ค. 2564)

เยี่ยมเเละให้กำลังใจผู้ป่... (25 ส.ค. 2564)

มอบถุงยังชีพ เเก่ผู้กักกั... (18 ส.ค. 2564)

มอบถุงยังชีพให้เเก่ผู้กัก... (17 ส.ค. 2564)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (16 ส.ค. 2564)

จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ... (11 ส.ค. 2564)

ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลส... (10 ส.ค. 2564)

ร่วมพิธีมอบธงหมู่บ้านเข้ม... (10 ส.ค. 2564)

มอบถุงยังชีพเเก่ผู้กักตัว... (09 ส.ค. 2564)
Responsive image
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา... (23 พ.ย. 2564)  
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลหน้าหน่วยเลือกตั้ง (18 พ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (18 พ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมางานซ่อมเเซมบำรุงยานพาหนะ (รถบรรทุกน้ำ) (18 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2... (12 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 1 กง 8288 (12 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (หมึกเครื่องพิมพ์) (12 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถ... (11 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมเครื่องตัดหญ้าเเบบสะพายหลังเเละเเบ... (11 พ.ย. 2564)
ประกาศ ปรับปรุงการกำหนดอายุการใช้งานเเละอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิย (11 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการนับคะเเนนการเลือกตั้... (10 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (05 พ.ย. 2564)
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเ... (04 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป (02 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 เ... (01 พ.ย. 2564)
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ 2564 (28 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสารสำคัญของสัญญาห... (18 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกเครื่องพิมพ์ )สำนักปลัด (18 ต.ค. 2564)
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ประจำเดือนกันยายน... (12 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (12 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 เ... (01 พ.ย. 2564)  
ขยายระยะเวลารับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร (03 มี.ค. 2564)  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพนา (13 พ.ย. 2563)  
ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอ... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คนงานทั่วไป (ครูผู้ด... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คนงานทั่วไป (ครูผู้ด... (29 ต.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญา (14 ต.ค. 2563)
ประกาศขยายระยะเวลารับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหาร (22 ก.ย. 2563)
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (21 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแ... (12 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเล... (07 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือก... (05 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือ... (22 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (14 ส.ค. 2561)
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (12 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (25 พ.ย. 2559)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (04 พ.ย. 2559)
ประกาศ อบต.พนา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่ง... (12 ก.พ. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image